Styrelsen

Styrelse

Ordförande


Roine Lindberg

Gullvalla Björsbo 101

733 96  SALA


Email


Tel. 076-1185529

Hem 0224-253 33

Kassör


Susanne Lindberg

Gullvalla Björsbo 101

733 96  SALA


Email


Tel. 070-8341312

Hem 0224-253 33

Revisor

Silvana Carlén

  Tälläng Furuhaga 1

570 16 KVILLFORS


Revisorsuppleant

Trude Melgaard

Mandus väg 15

454 93 BRASTAD


Vice ordförande


Rebecka Olsson Wallin

Strömsdal 22

77290 Grängesberg


Email


Tel. 073-8019134

Hem 0591-41013


Ledamot


Anette Andersen

Gullvalla Björsbo 100

733 96  SALA


Email


Tel. 073-676 33 66

Revisor

Marianne Lindblom

Hallonvägen 16

576 33  SÄVSJÖ

Sekreterare


Jessica Brunell

Porteshult 24

562 41 TABERG


 Email 


0707 430793

  Officiell Adress

 

Suppleant


Charlotte Kempe

Mäster Jacobs väg 6

721 36  SKULTUNA


Email


070-672 17 11

Revisorsuppleant

Eva Nilsson

Mossgårdsvägen 85

265 31 ÅSTORP