Hem
 

Har du fått inteckningskort på en SBHK utställning under 2018 eller 2019? Dessa gäller hela 2021 p.g.a. rådande omständig-heter på SMHKs utställningar.


SMHK arrangerar exteriör-bedmömning fredagen den 13 november.
Klicka här för mer informa-tion!


Hälsoenkät

Vi hoppas att så många så många som möjligt vill fylla i hälsoenkäten för att få koll på våra Pyreneiska mastiffer


Senast uppdaterad 2020-11-02