Kommitteér

Kommiteér

Avelskommitté


Rebecka Olsson Wallin, sammankallande

Anette Andersén


Email


PR/Info


Roine Lindberg, sammankallande

Rebecka Olsson Wallin


Email

Valberedning


Helén Johansson, sammankallande

Daniel Stjärndal

Maria Heijerdahl


Email till sammankallande

Utställningskommitté


Susanne Lindberg, sammankallande

Charlotte Kempe

Malin Heijerdahl


Email

Redaktör


Marianne Lindblom


Email