Kommitteér

Kommiteér

Avelskommitté


Rebecka Olsson Wallin, sammankallande

Marie Sormunen


Email


PR/Info


Rebecka Olsson Wallin, sammankallande

Marie Sormunen


Email

Valberedning


Daniel Stjärndal ,sammankallande

Maria Heijerdahl

Johan Eriksson Olsson


Email till sammankallande

Utställningskommitté


Susanne Lindberg, sammankallande

Malin Heijerdahl


Email

Redaktör


Marianne Lindblom


Email