BPH15

BPH 2015

Vad kan detta vara för filur undrar Atlas, när han närmar sig "fula gumman" (Åse Andersson)

Trygga coola hundar – som vanligt kan vi konstatera. Även årets deltagare tog det lugnt och tryggt på BPH-banan i Härryda i slutet av september. Beskrivare för dagen var Line Steffensen som har Lines Hundskola i Härryda. Testledare för de fem PM som deltog var Carina Andersson och figurant (eller ful gumma) var Åse Andersson från PM-klubben. Vill du se hur det är med temperamentet på Pyreneisk mastiff kan du finna uppgifterna på SKK:s hemsida under avelsdata, BPH