Medlemsskap

Medlemskap

Medlemsavgifter 2020. Huvudmedlem 300:-Familjemedlem 100:-

Fr.o.m. 2020 så kommer SKK att administrera Pm klubbens medlemsavgifter.

Så betala inte in medlemsavgiften till PM klubben utan invänta avi från SKK

som skickas ut i början av januari 2020.